5.5.2016

Cestování s koloběžkou v MHD

Vašek Liška VýletyCestování
Množí se dotazy, zda je možné jezdit s koloběžkou v MHD, neboť koloběžka je právně považována za jízdní kolo. Dopravní podnik hlavního města Prahy však na jaře rozšířil možnosti přepravy jízdních kol, tedy i koloběžek v tramvajích a metru. Jak to tedy je?

Tramvaje

V tramvajích mohou být jízdní kola přepravována pouze ve vybraných úsecích ve směru z centra, s výjimkou období pracovních dnů od 14.00 hodin do 19.00 hodin. Přeprava jízdních kol v tramvajích je zdarma.

Jízdní kola mohou být přepravována pouze v místech určených pro přepravu kočárků – u krátkých vozů většinou na konci vozu, u článkových vozidel na jedné či více vnitřních plošinách. Na každé takové plošině je možné přepravovat maximálně dvě jízdní kola.

Přeprava je vyloučena při zvýšené poptávce. Před nástupem a výstupem z vozidla dá cestující s jízdním kolem znamení řidiči, který může v odůvodněných případech nástup vyloučit.

Úseky s povolením přepravy jízdních kol

 • Anděl – Kotlářka – Sídliště Řepy
 • Dejvická – Červený Vrch – Divoká Šárka
 • Hradčanská / Brusnice – Malovanka – Vypich – Bílá Hora
 • Hradčanská – Vítězné náměstí – Nádraží Podbaba
 • Hradčanská – Vítězné náměstí – Dejvická (– Divoká Šárka)
 • Hradčanská – Vozovna Střešovice – Petřiny
 • Nádraží Braník – Nádraží Modřany (– Sídliště Modřany)
 • Nádraží Holešovice – Trojská – Kobylisy – Vozovna Kobylisy / Sídliště Ďáblice
 • Nádraží Modřany – Poliklinika Modřany – Sídliště Modřany
 • Náměstí Bratří Synků – Vozovna Pankrác
 • Náměstí Bratří Synků – Spořilov
 • Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy / Sídliště Ďáblice
 • Palmovka – Nádraží Libeň – Lehovec
 • Palmovka – Nádraží Vysočany – Lehovec
 • Palmovka – Ohrada – Spojovací (pouze přímým spojem přes zastávku Krejcárek)
 • Smíchovské nádraží – Hlubočepy – Sídliště Barrandov
 • Želivského – Strašnická – Na Hroudě – Nádraží Hostivař
 • Želivského – Vozovna Strašnice – Ústřední dílny DP

Zastávka s povoleným nástupem s kolem do tramvaje dle Smluvních přepravních podmínekZastávka s povoleným nástupem s kolem do tramvaje dle Smluvních přepravních podmínek 

Metro

V metru mohou být jízdní kola přepravována s výjimkou první plošiny soupravy na každé první a poslední plošině jednotlivých vozů soupravy (maximálně dvě kola na každé plošině). Povolený či naopak zakázaný vstup označují na každých dveřích soupravy piktogramy.

Přeprava jízdních kol je zdarma.

Pro přepravu jízdního kola lze použít vybrané výtahy ve stanicích metra – tyto výtahy jsou označeny modrým piktogramem jízdního kola (náhledy níže). Aktuálně se tyto výtahy nacházejí ve stanicích Anděl,Bořislavka, Černý Most,Háje, Chodov, Ládví, Letňany, Národní třída, Nemocnice Motol, Pankrác, Prosek, Roztyly, Skalka a Střížkov.

Tipy pro umístění jízdních kol ve vagonech metra

 • Ve všech vozech soupravy na pravé straně určených plošin, pozor v nácestných stanicích s bočními nástupišti (Hlavní nádraží, Prosek, Rajská zahrada, Střížkov, Vyšehrad).
 • V posledním voze soupravy lze jízdní kolo umístit i podél zadní stěny poslední plošiny, čím více na pravé straně vozu, tím lépe.
 • Na linkách A a B mají oba krajní vozy více prostoru i na opačném konci vozu (tam kde není kabina strojvedoucího).

 

Vnitřní plošiny (tedy 2. a 3. dveře) všech vozů a první plošina celé soupravy nejsou pro přepravu jízdních kol určeny. Důvodem je umožnění pohybu ostatních cestujících po vozech, respektivě případný nouzový vstup strojvedoucího do prostoru pro cestující.

Samolepka na dveřích soupravy metra značící povolený vstup s jízdním kolem.Samolepka na dveřích soupravy metra značící povolený vstup s jízdním kolem.

Autobusy

V autobusech Pražské integrované dopravy se jízdní kola nepřepravují.

Výjimku tvoří Cyklobus a autobusová linka AE (Airport Express) provozovaná v trase Hlavní nádraží – Dejvická – Letiště, kde je možná přeprava jízdního kola zabaleného pro leteckou přepravu, a to zdarma.

Samolepka na dveřích soupravy metra značící zakázaný vstup s jízdním kolem.Samolepka na dveřích soupravy metra značící zakázaný vstup s jízdním kolem.

Železnice 

Pro cestující s platnou jízdenkou PID (dokladu na bezplatnou přepravu dle Tarifu PID) je na území Prahy (pásma P, 0 a B) přeprava jízdních kol jako spoluzavazadla zdarma. Přeprava kol formou spoluzavazadla je garantována pouze ve vlacích označených v jízdním řádu symbolem jízdního kola.

Mimo území Prahy (pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) je přeprava jízdních kol zpoplatněna (cena od 30  dle vzdálenosti).

Samolepka na dveřích prvního nebo posledního vozu soupravy metra značící povolený či zakázaný vstup s jízdním kolem (dle aktuálního směru jízdy).Samolepka na dveřích prvního nebo posledního vozu soupravy metra značící povolený či zakázaný vstup s jízdním kolem (dle aktuálního směru jízdy).

Přívozy

Všechny přívozy Pražské integrované dopravy umožňují přepravu jízdních kol. Může však dojít k omezení kvůli zvýšenému počtu cestujících.

Při přepravě jízdních kol je nutné dbát pokynů převozníků. Přeprava jízdních kol je na přívozech zdarma.

Samolepka na dveřích prvního nebo posledního vozu soupravy metra značící zakázaný či povolený vstup s jízdním kolem (dle aktuálního směru jízdy).Samolepka na dveřích prvního nebo posledního vozu soupravy metra značící zakázaný či povolený vstup s jízdním kolem (dle aktuálního směru jízdy).

Závěrem několik slov autora článku

Se svou malou koloběžkou, legendární K5, jsem nikdy nebyl z tramvaje nebo autobusu vyhozen, třebaže některý z jejich rozměrů porušoval veliksot spoluzavazadla. Zároveň jsem však pokaždé na řidiče, či řidičku před nástupem zamával a dal najevo, že bych rád nastoupil. Plnou tramvaj jsem radši nechal odjet, neboť cestování by nebylo úplně komforní ani pro mě. A v neposlední řadě je potřeba se chovat i ohleduplně k dalším cestujícím. Stává se totiž, že lidé začínají být aregiční na koloběžky podobně jako na segwaye a častokrát to je práv z důvodů jezdce, který svou neohleduplnou jízdou po chodníku znepříjemňuje život ostatním.

Snažte se tedy při svých cestách MHD s koloběžkou brát ohledy i na ostatní.

Níže ke stažení přesné znění Smluvních přepravních podmínek přepravy jízdních kol a zavazadel.

Ke stažení: