2.9.2019

Valná hromada ČSK se uskuteční 28.9.2019 v Pardubicích

Zdeněk Hercík Pozvánky a propozice
Český svaz koloběhu zve na valnou hromadu ČSK do Pardubic...

Vážení přátelé,

přijměte moje pozván na Valnou hromadu ČSK (dále jen VH), která se uskuteční 28. 9. 2019 v Pardubicích od 15:00.

Jde o velice zásadní VH, po dvou letech znovu volební. Proto prosím o maximální zodpovědnost v přístupu k účasti a přípravě. VH je důležitá nejenom z pohledu obsazení svazových funkcí, ale rovněž na ní kromě hodnocení uplynulé sezóny, zahájíme přípravu na sezónu novou, do které chceme vstoupit i se žádostí o veřejné prostředky na naši činnost.

Pro usnášení schopnost je základním předpkladem nadpoloviční většina hlasujících zástupců klubů. Vzhledem k tomu, že znovu nebudu kandidovat na předsedu, je vhodné, abyste zasli svoje návrhy na nového předsedu. Budu rád pokud se najde více kandidátů. Prosím nevnímejte volbu předsedy jako nějaký souboj rivalů, ale začátek spolupráce pro sport, který máme všichni rádi. Různé pohledy na věc mohou být přínosné, rivalitu si nechme na závody.

Pozvánku zasílám rovněž týmům, které se v loňském či letošním roce nově objevily v pelotonu. V případě zájmu lze na VH hlasovat o rozšíření skupiny hlasujících klubů pro příští VH. Umím si představit, že kandidáty na nového předsedu či do jiných svazových funkcí můžeme hledat mezi členy těchto týmů. 

Pro zájemce předjednal Martin Komár možnost ubytování na internátě (podobně jako při poslední lize v Pardubicíh - https://www.dmpce.cz/). S panem Pachovským jsem se domluvil, že do 20. 9. mu upřesním počet ubytovaných.

Nezapomeňte tedy do 20. 9. potvrdit svoji účast, zaslat podněty, návrhy kandidátů a objednávku ubytování. Vše podstatné v příloze (pozvánka, mandátní lístek, návrhy jednacího a volebního řádu). 

S pozdravem

Zdeněk Hercik

předseda ČSKKe stažení: