3.7.2024

Jelenův přejezd republiky - Jiří Úgorný

Jiří Úgorný Jelenův přejezd republiky
Další překročitel naší vlasti ze západu na východ se zařazuje do Jelenovy tabulky...

Zpráva o odchytu Jelena 

Náhončí: Jiří Ugorný (63 let) a Wolfer (10 měsíců) 

Metoda odchytu: pět samostatných štvanic, při kterých byl odchycovaný subjekt postupně štván, až byl uštván. Každá štvanice začínala/končila vlakovým  přesunem z/do Prahy na start/z cíle (kromě ukončení první a zahájení druhé). 

První štvanice zahájena: 7. 6. 2024 v 11:37 v honitbě katastru obce Krásná na nejzápadnějším bodě ČR

Poslední štvanice ukončena 26. 6. 2024  v 9:57 v honitbě katastru obce Bukovec na nejvýchodnějším bodě ČR

Celková délka štvaní štvaného subjektu: 766 km za 18 dní 22 hodin a 20 minut 

Statistika jednotlivých štvanic:

První nonstop štvanice 7. - 8. 6. v délce 215 km spojující honitby Krásná a Praha a trvající 16 hod a 27minut

Druhá štvanice 12. 6. v délce 113 km spojující honitby Praha a Přelouč a trvající  9 hodin a 18 minut

Třetí štvanice 14. 6. v délce 113 km spojující honitby Přelouč, Sedlice a Havlíčkův Brod a trvající  7 hodin a 47 minut

Čtvrtá štvanice 19. 6. v délce 98 km spojující honitby Havlíčkův Brod a Letovice a trvající  7 hodin a 43 minut

Pátá nonstop štvanice 25. - 26. 6. v délce 227 km spojující honitby Letovice a Bukovec a trvající 18 hod a 0 minut. 

Přesný čas zahájení a ukončení štvaní odečten z gpx záznamů. 

Záznam trasy štvaní ke shlédnutí na https://mapy.cz/s/demehamovo. (Technická poznámka: chybí první dva kilometry poslední štvanice, Alzheimer.) 

Detailnější report ke shlédnutí, ale jen pro otrlé, protože není nic horšího, než návštěvě ukazovat fotky z rodinného alba.

Průběžné výsledky

Jméno Datum Čas Km
Jitka Klosová 17.-22.5.2023 128 h 665
Karel Ježek 25.6.-3.7.2023 191h 31m 720
Petr Stejskal 8. - 16.8.2023 200h 53m 709,41
Franta Rak 8. - 16.8.2023 200h 53m 709,41
Tomáš Shejbal 29.5.-9.6.2023 266,5 h 750
Jiří Úgorný 7.-26.6.2024 454h 20m 766