4.1.2016

Jak na koloběžku - valivý odpor

Vašek Liška Pokročilí
Dlouhé povídání z pera Honzy Horáka a jeho tzv. "Koloběžkové dizertačky" jsme rozdělili na ucelené části, které budeme postupně přinášet na stránkách našeho portálu ... dnes v technických detailech o valivém odporu ...

Tuto část bych rád zdůraznil. Je významnější, čím pomaleji se na koloběžce pohybujete. Jinak řečeno, teprve s narůstající rychlostí (cca 20 km/hod) převládne vliv odporu vzduchu nad valivým odporem kol! Vzhledem k dosahovaným průměrným rychlostem je jeho vliv přibližně o třetinu větší než na jízdním kole.

Valivý odpor na koloběžce

 Odpor valení vzniká při valivém pohybu přechodnou elastickou deformací povrchu pneumatiky v místě jejího dotyku s vozovkou. Při pohybu se zvyšuje specifický tlak v přední části styčné plošky vlivem postupné pružné deformace kola i vozovky a snižuje se tlak v zadní části styčné plošky vlivem vnitřního tření materiálu dopružováním.

Tímto přesunem specifických tlaků se posouvá výslednice tlaku o malou délku u, a vyvolává moment odporu valení (viz obr.)

Nu = Okr =>  Ok = Nu/r

N = G = mg

u/r = fk
Ok = mgfk