8.1.2016

Jak na koloběžku - odpory v ložiskách kol

Vašek Liška Pokročilí
Dlouhé povídání z pera Honzy Horáka a jeho tzv. "Koloběžkové dizertačky" jsme rozdělili na ucelené části, které budeme postupně přinášet na stránkách našeho portálu ... dnes v podrobnostech o odporech ložisek ...

Odpory v ložiskách

Odpory v ložiskách kol v důsledku jejich zatížení hmotností cyklisty a koloběžky mají na celkový jízdní odpor jen velmi malý vliv. Výrobci kuličkových ložisek doporučují tento způsob výpočtu odporu:

odporový moment ložiska   M = iGd1,/2  (Nmm)

odpor na obvodu kola          Ol = 2M/d     (N)

kde:

  • i - součinitel odporu valení ložiska (udává se 0,02 a méně až 0,002)
  • G - zatížení ložiska (N)
  • d1 - průměr ložiska (mm)
  • d - průměr kola (mm).

Pozn.: z výše uvedeného plyne, že pro menší odporový moment je lepší ložisko většího průměru a tento moment zmenšuje svůj vliv na odpor se zvyšujícím se průměrem kola. Vše má své ale, takže větší ložisko (vyžaduje i náboj většího průměru) je těžší a zvyšuje moment setrvačnosti. Vždy je vše o kompromisu!

Tyto odpory odebírají pouze cca 1% z výkonu a nijak bych je nedramatizoval.

Mezi cyklisty se říká, že co se točí, má být „Campa“ (italská firma Campagnollo) nebo já dodám i Gipiemme. Sám ještě vlastním nejlepší náboje této značky, na kterých je „nalítáno“ téměř 300 000 km (nejedná se prosím o překlep), a při roztočení tohoto kola ve vidlici při srovnání s jakýmkoli jiným, se dokáže ještě pořád točit dvojnásobnou dobu. Za všechno totiž můžou systémy gumových prachovek u moderních nábojů, případně jednostranné nebo i oboustranné zakrytí valivých ložisek označované RS (2RS). Staré náboje totiž žádné zakrytování neměly. Měly speciální prachovky s vícechodými protiběžnými závity, které se téměř dotýkaly kónusů a vynášely ven veškeré nečistoty a vodu dřív, než měly možnost se dostat až do vazelíny a samotného ložiska. Druhým momentem je přesnost výroby ložiskových drah a hlavně samotných kuliček. Vše je uváděno třídami přesnosti (čím přesnější, tím samozřejmě dražší). Nemalý význam má i vůle v ložisku. Průmyslová ložiska s menším odporem mají už z výroby větší provozní vůli.

Současní výrobci valivých ložisek doporučují pro snižování valivého odporu keramické kuličky a speciální prachovky. Viz například webové stránky ložiskového giganta SKF v sekci ložisek pro in-line bruslení. 

Po praktické stránce je důležitá sestava náboje kola, nejen samotná ložiska. V současnosti se stále častěji mluví o výhodách tzv. „zapletených kol“, ale už vám nikdo neřekne, že patrně z důvodu snižování hmotnosti a hlavně výrobní ceny se vynechávají strojírenské základy uložení průmyslových ložisek (rozpěrné trubky) a osička náboje drží z obou stran pouze dotažením matkami k vnitřním kroužkům ložiska s nebezpečím přetažení i velmi malou silou. Kuličky v ložisku pak neběhají po vnějších a vnitřních pánvích po jejich obvodech, ale po vnitřních bocích těchto drah, což není ani konstrukčně, ani provozně správně.

Není nad vysoce přesnou výrobu těl nábojů se zaručenou souosostí „domečků“ ložisek a tomu odpovídající délce nejlépe duralové pevné osy s osazením pro vnitřní kroužek ložiska z vnitřní strany náboje (nebo rozpěrnou trubkou) a jejím větším průměrem, který zabezpečí její větší tuhost a odolnost proti ohybu a tím vychýlení ložiskových drah a změně ložiskové vůle při zatížení. Stačí si vzít vzor z motokrosu, či ze sjezdových horských kol. Váha náboje navíc hodně koresponduje s ocelovou osou a matkami a jejich nahrazení duralem je velmi efektivní cestou snižování hmotnosti při současném zvyšování tuhosti. Platí zde analogie s rámy kol. Výrobcem nábojů, které jsou poplatné výše uvedenému, je v Evropě snad jedině švýcarská firma Hügi. No a nyní jsem obdobné náboje našel i u tuzemského Autora.