17.12.2015

Jak na koloběžku - jízdní odpory

Vašek Liška Pokročilí
Dlouhé povídání z pera Honzy Horáka a jeho tzv. "Koloběžkové dizertačky" jsme rozdělili na ucelené části, které budeme postupně přinášet na stránkách našeho portálu ... dnes krátce a technicky o jízdních odporech ...

Jízdní odpory

Zde jako pramen uvedu vcelku starou, ale dle mého názoru zatím nedostižnou knihu Ing. Karla Cibuly: Mechanika jízdního kola[1].

Celkový odpor (Oc) se skládá z:

  1. odporu v ložiskách (Ol)
  2. odporu valení kol (Ok)
  3. odporu prostředí – vzduchu (Ov)
  4. odporu stoupání (Os)
  1. odpor proti změnám rychlosti

Oc = Ol + Ok + Ov + Os

Zajímavé je přibližné procentuální srovnání podílu jednotlivých odporů (aplikace různých rychlostí v m/s a převedení výsledků v N na procenta ze str. 54 výše uvedené knihy). Výsledky v tabulce níže:

druh odporu

rychlost pohybu

10 km/hod

20 km/hod

30 km/hod

40 km/hod

50 km/hod

v ložiskách - Ol

0,5%

0,3%

0,2%

0,1%

0,1%

valení - Ok

74,6%

43,3%

25,3%

16,1%

10,9%

vzduchu - Ov

24,9%

56,4%

74,3%

83,8%

89,0%

Výpočty vycházejí z výpočtu pohybu dráhového cyklisty, tedy galusky, trochu větší čelní plocha než u jezdce na koloběžce = proto ta přibližnost, ale jako ukázka poměru to je skvělé.[1] Cibula, K.: Mechanika jízdního kola. Praha: Vydavatelství ČVUT 1996, 90s.