13.9.2016

1000km na koloběžce s Dobráky od kosti

Vašek Liška Různé
Dnes vstoupila na naše území charitativní akce "1000 km s Dobrákmi od kosti". Košice - Praha na koloběžce...

1000 KILOMETROV NA KOLOBEŽKE S DOBRÁKMI OD KOSTI 

Nadácia Kvapka nádeje s podporou Nadácie Televízie Markíza pripravila charitatívny projekt s názvom 1000 km s Dobrákmi od kosti“, ktorý je súčasťou celoslovenskej kampane “Dobrák od kosti.

 Jedinečný kolobežkový maratón na trase Košice - Praha odštartuje na Slovensku 5. Septembra 2016 práve v Košiciach a skončí v Trenčíne 11. septembra 2016. Odtiaľ bude pokračovať smerom do Českej republiky, cez etapové mestá Zlín, Ostrava, Olomouc, Brno, Svitavy, Pardubice až do Prahy kde je 17.septembra 2016 (na medzinárodný deň darcovstva kostnej drene) plánovaný cieľ.

Ambasádormi kolobežkovej jazdy k projektu „Dobrák od kosti” sú  Vojtech “Belo” Špišák a jeho kolega z Českej republiky Petr Filipčák, ktorý v minulosti úspešne podstúpil transplantáciu kostnej drene, ktorá mu zachránila život.

Vojtěch Belo SpišákVojtěch Belo Spišák

Podujatie a jednotlivé etapy budú mediálne podporené vstupmi TV Markíza a podpornými kultúrno-športovými aktivitami v etapových mestách Košice, Prešov, Poprad, Brezno, Banská Bystrica, Nitra, Bratislava, Trenčín, Zlín, Ostrava, Olomouc, Svitavy, Pardubice, Praha.

Cieľom celého projektu je podpora Národného registra darcov kostnej drene na Slovensku a registrov darcov kostnej drene v Prahe a Plzni v Českej republike. 

Súčasťou projektu je verejná zbierka, ktorej výnos bude použitý na zakúpenie zdravotníckeho prístroja na diagnostiku a monitorovanie detských hematologických a onkologických malignít.

 HARMONOGRAM 1000 KM S DOBRÁKMI OD KOSTI: 

04.09.2016 poobede – Košice – predštart

05.09.2016 Košice – Prešov  (40 km)

06.09.2016 Prešov –Poprad (85 km)

07.09.2016 Poprad – Brezno (80 km)

08.09.2016 Brezno – B.Bystrica (45 km)

09.09.2016 B. Bystrica – Nitra (130 km)

10.09.2016 Nitra – Bratislava (95 km)

11.09.2016 Bratislava – Trenčín (125 km)

12.09.2016 Trenčín –  Zlín (75 km)

13.09.2016 Zlín – Ostrava (105 km)

14.09.2016 Ostrava –  Olomouc (95 km)

15.09.2016 Olomouc – Brno – Svitavy (155 km)

16.09.2016 Svitavy – Pardubice (80 km)

17.09.2016 Pardubice – Praha (105 km)

 O PROJEKTE:

DOBRÁK OD KOSTI" je celoslovenská verejnoprospešná kampaň Nadácie KVAPKA NÁDEJE v spolupráci s Nadáciou Televízie Markíza, zameraná na podporu Národného registra darcov kostnej drene. Cieľom kampane je popularizovanie problematiky transplantológie, so zameraním na darcovstvo kostnej drene a krvotvorných buniek, získavanie nových darcov kostnej drene pre Národný register darcov kostnej drene na Slovensku a zabezpečenie finančných zdrojov na obstaranie nového diagnostického prístroja na detekciu a monitorovanie detských onkologických a hematologických ochorení.

Petr FilipčákPetr Filipčák

Verejná zbierka „DOBRÁK OD KOSTI“ na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na zakúpenie zdravotníckeho prístroja na diagnostiku a monitorovanie detských hematologických a onkoloických malignít, je zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 000-216-019460. Verejnosť môže prispieť zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na účet verejnej zbierky SK73 0900 0000 0050 8074 1804, alebo zaslaním darcovskej správy SMS na telefónne číslo 877 s textom „DMS DOBRAK“, ale tiež kúpou merchandisových predmetov s logom kampane, prípadne príspevkom do stacionárnych pokladničiek po trase kolobežkového maratónu.

Letná kampaň „Dobrák od kosti“, nadväzuje na úspešnú celoslovenskú kampaň „Máte slinu?“ ktorá prebiehala v prvom štvrťroku 2016 a pomohla Národnému registru darcov kostnej drene SR získať 5000 nových registrovaných darcov kostnej drene a taktiež zakúpiť genetický analyzátor v hodnote 100.000 EUR pre Národný register darcov kostnej drene.

Každý rok stúpa počet pacientov s hematologickými a onkologickými diagnózami, ktorým nádej na zdravý a plnohodnotný život prináša iba úspešná transplantácia krvotvorných buniek. Základným predpokladom úspešnosti transplantácie krvotvorných buniek je vyhľadanie vhodného darcu. Pravdepodobnosť nájsť vhodného darcu v rámci rodiny je, žiaľ, z genetických dôvodov približne len 25%, a v takýchto prípadoch je jedinou možnosťou nájsť nepríbuzného darcu krvotvorných buniek v rámci Slovenska alebo v zahraničí. Národný register darcov kostnej drene SR (NRDKD SR) je jediným akreditovaným pracoviskom na Slovensku, ktoré vyhľadáva vhodných darcov. NRDKD SR vznikol pri Klinike hematológie a transfuziológie v Univerzitnej nemocnici v Bratislave v roku 1994 a od svojho vzniku vytvára vlastnú databázu dobrovoľných darcov kostnej drene, je napojený na medzinárodnú sieť registrov celého sveta a je schopný v prípade potreby nájsť pre detských, ale aj dospelých pacientov darcu medzi 22 miliónmi dobrovoľníkov z celého sveta a zabezpečiť dovoz život zachraňujúceho transplantátu.